เตือนชาวนา ตากข้าวบนถนน มีโทษหนัก! ทั้งจำ ทั้งปรับ

101

ถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวนาปี การตากข้าวเปลือก ตามถนน หลังมีข่าวดราม่า ในโลกโซเชียล เมื่อชาวนาในหลายพื้นที่้เอาข้าวมาตากตามถนน โดยหารู้ไม่ว่า การตากข้าวบนถนน ผิดกฎหมายมีโทษหนักปรับ

“การตากข้าวบนถนน” ทั้งเส้นทางในหมู่บ้านและถนนสายหลัก เป็นอีกสาเหตุหนึ่งของอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งการตากข้าวบนถนนเช่นนี้ นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน ระบุว่าเป็นความเสี่ยงที่ผู้ใช้รถใช้ถนนต้องระวังอย่างมาก ควรหลีกเลี่ยง เพราะนำไปสู่การชน หรือไถลลื่นตกข้างทางได้

“เส้นทางที่ปริมาณรถไม่มาก ถนนโล่ง ผู้ใช้รถใช้ถนนจะขับด้วยความเร็ว ประกอบกับไม่มีป้าย หรืออุปกรณ์แจ้งเตือนล่วงหน้า ทำให้รถที่วิ่งมาแม้จะใช้ความเร็วไม่มาก เช่น 60 กม/ชม. แต่เมื่อมองเห็นว่ามีข้าวเปลือกตากอยู่บนพื้นถนน กว่าจะเหยียบเบรกและรถหยุดได้ ก็ต้องใช้เวลาตัดสินใจ 2 วินาที หรือเท่ากับระยะทาง 32 เมตร (ความเร็ว 60 กม/ชม. รถเคลื่อนตัวได้ 16.6 เมตร/วินาที) ทำให้หยุดรถไม่ทัน”

ในกรณีรถหยุดรถไม่ทัน ต้องหักหลบหรือเหยียบบนข้าวเปลือก หรือบางกรณีมีผ้ายางปูรอง ก็เสี่ยงที่จะทำให้รถลื่นไถลหรือพลิกคว่ำ เพราะพื้นขาดแรงเสียดทานและผ้าใบก็อาจจะม้วนไปอยู่ใต้ท้องรถ ทำให้อาจพลิกคว่ำได้ ยิ่งถ้ามีวัตถุอันตรายข้างทาง เช่น ต้นไม้ หรือถนนมีความลาดชันมากก็จะรุนแรงมากขึ้น หรือถ้ามีรถสวนมา แต่ถนนเหลือ 1 ช่องทาง ก็เสี่ยงที่รถชนเฉี่ยวชนได้” นพ.ธนะพงศ์กล่าวเพิ่มเติมว่าในฤดูเกี่ยวข้าวจะเริ่มเข้าฤดูหนาว จะมีหมอกในช่วงเช้า ซึ่งเป็นเวลาเดียวกับการนำข้าวเปลือกมาตากบนถนน จะส่งผลต่อระยะการมองเห็นจนทำให้หยุดรถหรือหักหลบไม่ทัน

โทษหนักทั้งแพ่งและอาญา จำคุก 3 ปี ปรับ 60,000 บาท สำนักกฎหมาย กรมทางหลวงชนบท โดย นายเอกพงศ์ สุรพันธ์พิชิต หัวหน้างานบริการวิชาการด้านกฎหมาย สำนักกฎหมาย กรมทางหลวงชนบท ได้เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายกรณีผู้นำข้าวเปลือกมากองบนถนนเพื่อตากแดด และทำให้ผู้ขับขี่รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ จะมีความผิดทางอาญา โดยเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 114 วรรคหนึ่ง มีโทษตามมาตรา 148 ระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 19 มีโทษตามมาตรา 57 ระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และ พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา 38 วรรคหนึ่ง มีโทษตามมาตรา 72 ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ในกรณีที่การกระทำครั้งเดียวกันนั้น เป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 กำหนดหลักการไว้ให้ลงโทษตามกฎหมายที่มีอัตราโทษสูงสุด จึงต้องลงโทษตาม พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ.2535 โดยมาตรา 38 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ. 2535 บัญญัติว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดติดตั้ง แขวน วาง หรือกองสิ่งใดในเขตทางหลวงในลักษณะที่เป็นการกีดขวางหรืออาจเป็นอันตรายแก่ยานพาหนะ หรือในลักษณะที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางหลวงหรือความไม่สะดวกแก่งานทาง เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อำนวยการทางหลวง หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงในการอนุญาตผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้” ซึ่งตามกฎหมายข้อนี้คือ ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

แม้กฎหมายจะกำหนดให้สามารถขออนุญาตได้ แต่การเอาของวางกองบนถนนในลักษณะดังกล่าว ย่อมส่งผลต่อความปลอดภัยในการสัญจรของส่วนรวม จึงเป็นกรณีที่ไม่อาจอนุญาตได้ กรมทางหลวงชนบทจึง ย้ำเตือนไปยังเกษตรกรทุกคนขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนเพื่อป้องกันความสูญเสียตามที่เป็นข่าว.

ที่มา นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน