ออมสิน ปล่อยกู้รอบใหม่ กู้ 50,000 บาท ผ่านมือถือรู้ผลไว ง่ายทุกขั้นตอน

193

ธนาคารออมสิน ออกโครงการ สินเชื่อเสริมพลังฐานราก สามารถกู้ได้สูงสุด 50,000 บาท ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ บุคคลค้ำประกัน มีดอกเบี้ย 175 บาทต่อเดือน พร้อมปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรก โดยตอนนี้เปิดให้สมัครรอบ 2 แล้ว ดอกเบี้ย 175 บาทต่อเดือน ผ่านแอปฯ MyMo

ธนาคารออมสิน ได้เปิดตัวสินเชื่อตัวใหม่ ยอดการกู้ออมสิน ไม่เกิน 50,000 บาท ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน โดยจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยคนมีรายได้ประจำ และอาชีพอิสระ รวมทั้งพ่อค้า แม่ค้า ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 โดยรายละเอียดของโครงการกู้ 50,000 มีดังนี้

วิธีการสมัคร สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ผ่านแอปฯ Mymo

เลือกเมนู “สมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก” แสดงวงเงินสูงสุดที่สามารถขอสินเชื่อ เลือกจำนวนเงินกู้ที่ต้องการและตรวจสอบข้อมูล อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข กดเครื่องหมายถูก “ข้าพเจ้าอ่านและยอมรับเงื่อนไขของสัญญา” และกด “ยอมรับ”

เลื่อนหน้าจออ่านเงื่อนไขความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลฯ จนสุดหน้า  กด “ยินยอม” 

กดรับรหัส OTP  รับรหัสยืนยันจาก SMS กรอกรหัสที่ได้รับภายใน 2 นาที กด “ยืนยัน”

รายละเอียดการยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลฯ สามารถ Save เก็บไว้ในคลังภาพได้ โดยกดสัญลักษณ์ “ลูกศรชี้ขึ้น อยู่เหนือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส”

หลังจากนั้นกด “เสร็จสิ้น”

ที่มา เฟซบุ๊ก GSB Society