ข่าวดี! คนเป็น “หนี้รถ” ค้างค่างวด แบงก์ชาติ ออกวิธีช่วย ตัดชำระหนี้แบบใหม่

781

ข่าวดีสำหรับคนขาดสภาพคล่องทางการเงิน แบงก์ชาติ ออกวิธีตัดชำระหนี้แบบใหม่ ดีเดย์ 1 ก.ค. 64 ลูกหนี้ต้องดู โดยเฉพาะคนกู้รถ ค้างค่างวด 3 เดือน แล้วจ่ายไปก่อน 1 เดือน มาดูวิธีการตัดชำระหนี้แบบใหม่ พร้อมอธิบายชัด ๆ แตกต่างจากระบบเก่ายังไง

6 พฤศจิกายน 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ออกประกาศสำคัญเรื่อง การเปลี่ยนแปลงลำดับการตัดชำระหนี้ โดยจะตัดค่างวดที่ค้างชำระนานที่สุดเป็นลำดับแรก เพื่อทำให้ลูกหนี้ทราบลำดับหนี้ที่ชัดเจน โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

ขั้นตอนการจ่ายเงินนั้นระบบใหม่ มีลำดับดังนี้

เมื่อชำระหนี้แล้ว เงินที่จ่ายจะถูกนำไปจ่ายค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย และเงินต้นของงวดชำระที่นานที่สุดก่อน ส่วนของเดิมนั้น จะถูกนำไปตัดค่าธรรมเนียมทั้งหมด ตามด้วยดอกเบี้ย เงินเหลือแค่ไหนเอาไปตัดเงินต้น

ข้อดีของการใช้วิธีตัดชำระหนี้แบบใหม่

การเพิ่มโอกาสให้ลูกหนี้สามารถผ่อนเงินถึงเงินต้นได้มากขึ้น ลดการเกิดหนี้ด้อยคุณภาพหรือ NPL รวมถึงทำให้ลูกหนี้มีกำลังใจในการชำระหนี้ต่อเนื่อง และทำให้ประวัติการผ่อนชำระหนี้ของลูกหนี้ สอดคล้องกับข้อเท็จจริงมากขึ้น

ตัวอย่าง

หากลูกหนี้มีหนี้ค้างชำระ 30,900 บาท จำนวน 3 งวด เงินที่จ่ายต่องวดคือ 10,300 บาท ผลจะเป็นดังนี้

1. การตัดชำระแบบเก่า

จะตัดค่าธรรมเนียมทั้งหมด 3 งวด รวม 900 บาท เงินที่เหลือจะไปตัดส่วนดอกเบี้ย 9,400 บาท ซึ่งก็ไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้หมด และเงินต้นจำนวน 18,000 บาท ก็ยังคงอยู่

2. การตัดชำระแบบใหม่

จะตัดค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย และเงินต้น งวดที่ 1 ทั้งหมด ทำให้เงินต้นนั้นลดลง เหลือเคลียร์งวดที่ 2 และงวดที่ 3 ต่อไป

 

ข้อมูลจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย