ข่าวดี! ลดค่าไฟฟ้า 4 เดือน ใครได้บ้าง ได้ลดเท่าไร่ เช็คเลย!

2,465

เคาะลดค่าเอฟทีงวด ม.ค.-เม.ย. 64 ส่งผลให้ค่าไฟถูกลง 2.89 สตางค์/หน่วย เหลือ 3.61 บาทต่อหน่วย. เป็นของขวัญปี 64 ให้คนไทยจ่ายค่าไฟถูกลง เพื่อช่วยบรรเทาค่าครองชีพให้กับประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า กกพ.มีมติให้ปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (เอฟที) สำหรับการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าในช่วงเดือน ม.ค.–เม.ย.2564 เหลือ-15.32 สต.ต่อหน่วย ลดลงจากการเรียกเก็บงวดก่อนหน้า (ก.ย.–ธ.ค. 2563) ที่ -12.43 สต.ต่อหน่วย ส่งผลให้ผู้ใช้ไฟฟ้าจ่ายค่าไฟฟ้าถูกลงอีก 2.89 สต.ต่อหน่วย หรืออยู่ที่ 3.61 บาทต่อหน่วย

ก่อนหน้านี้ กกพ.ได้บริหารจัดการ และตรึงค่าเอฟที เพื่อช่วยบรรเทาค่าครองชีพให้กับประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าราคาก๊าซธรรมชาติจะมีแนวโน้มที่สูงขึ้น เป็นผลมาจากแนวโน้มความต้องการก๊าซธรรม ชาติที่สูงขึ้นในตลาดโลก

กกพ.ได้คำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เช่น ราคาเชื้อเพลิงที่มีแนวโน้มจะสูงขึ้น สภาวะเศรษฐกิจที่อาจยังไม่ฟื้นตัวในระยะสั้น ปัจจัยเสี่ยงในเรื่องความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน รวมทั้งศักยภาพในการตรึงเอฟทีตลอดทั้งปี 2564 จึงมีมติให้เรียกเก็บค่าเอฟทีในอัตรา-15.32 สตางค์ ในรอบ ม.ค–เม.ย.2564

ที่มา ข่าวสด