เริ่มใช้เลยวันนี้ ! เงินเข้าแล้ว 1,000 ม33เรารักกัน

121

วงเงินงวดแรก จำนวน 1,000 บาท ถูกโอนเข้าแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง แล้วเรียบร้อยแล้ว สำหรับโครงการ ม33เรารักกัน ในวันที่ 22 มี.ค. 64

ผู้ที่ได้รับสิทธิและยืนยันตัวตนแล้ว สามารถนำวงเงิน 1,000 บาท

ใช้จ่ายได้ที่ร้าน ร้านถุงเงินธงฟ้าประชารัฐ ร้านค้าคนะละครึ่ง ร้านค้าเราชนะ ขนส่งสาธารณะที่ร่วมรายการ

ย้ำ! ไม่สามารถแลกเป็นเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีได้

หากพบเข้าข่ายร่วมมือกันทุจริตในวงเงินดังกล่าว อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย

ที่มา ม33เรารักกัน