ฟรีสงกรานต์ ค่าผ่านด่าน 5 เส้นทาง ยกเว้นค่าผ่านทาง

67

ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 8 วัน ตั้งแต่ 9-16 เม.ย.นี้ กทพ.ยกเว้นค่าผ่านทางเส้นทางพิเศษบูรพาวิถี ช่วงบางนา-ชลบุรี และทางพิเศษกาญจนาภิเษก ช่วงบางพลี-สุขสวัสดิ์

โดยเรื่องนี้เปิดเผยโดย นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย หรือ กทพ.

ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกทพ.มีมติอนุมัติยกเว้นค่าผ่านทาง ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์เส้นทางพิเศษบูรพาวิถี ช่วงบางนา-ชลบุรี และ ทางพิเศษกาญจนาภิเษกช่วงบางพลี-สุขสวัสดิ์ ตั้งแต่เวลา 00.01 น. วันที่ 9 เม.ย. 64 จนถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 16 เม.ย. 64 เป็นเวลา 8 วัน

คาดว่ามีผู้ใช้บริการประมาณ 2 ล้านคัน ซึ่งเป็นไปตามนโนบายของกระทรวงคมนาคมที่ต้องการสนับสนุนใหัคนเดินทางอย่างสะดวกปลอดภัยและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน แม้ กทพ.จะสูญเสียรายได้ประมาณ 116 ล้านบาท แต่ได้รับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจรถไม่ต้องติดหน้าด่านคิดเป็นเงินประมาณ 163 ล้านบาท

นอกจากนี้ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่1) ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่2) และทางพิเศษอุดรรัถยา (บางปะอิน-ปากเกร็ด) ซึ่งเป็นทางพิเศษที่อยู่ภายใต้สัญญาสัมปทานฉบับแก้ไขใหม่ ระหว่าง กทพ. กับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ผู้รับสัมปทานนั้น จะยกเว้นค่าผ่านทางในช่วงวันหยุดราชการในวันที่ 6 เม.ย.64 และ วันหยุดสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 13-15 เม.ย. นี้ด้วย

 

ที่มา สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์