ทำตามนี้ เปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดี จุดธูป 36 ดอก กลางแจ้ง

8,466

ลองดูไม่เสียหาย! วันนี้เราเอาแนวทางการทำเพื่อ ขอขมาต่อเจ้ากรรมนายเวร เคยสาบาน บนบาน  สำหรับใครที่ช่วงนี้ ชีวิตไม่ค่อยดี ติดๆขัดๆ ทำอะไรติดๆขัดๆ มีปัญหาธุรกิจ การงาน เงิน ความรัก  สามารถแก้ไขสิ่งที่ตัวเองได้พลาดพลั้งทำผิดไป

ลองดู จุดธูป 36 ดอก กลางแจ้ง ต้องทำยังไงบ้าง เราไปดูกัน หลายคนทำประสบความสำเร็จ

ความเชื่อเรื่องเจ้ากรรมนายเวร เป็นความเชื่อโบราณของคนไทยที่มีมาช้านาน าคนเรานั้นเกิดมาหลายต่อหลายชาติ มีเจ้ากรรมนายเวรอยู่ต่างกัน การสวดเพื่อขอขมาต่อเจ้ากรรมนายนายเวร ผู้ที่เราได้ล่วงเกินทั้งตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจทั้งในอดีตตลอดจนปัจจุบัน ถือเป็นสิ่งที่ทำกันมาแต่โบร่ำโบราณ เพื่อให้เขาเหล่านั้น อโหสิกรรมให้แก่เรา

นำคำขอขมา และอธิฐานจิต สำหรับอธิฐานต่อหน้าพระพุทธรูป ทำที่ไหนก็ได้ ให้หันหน้าไปทางทิศตะวันออก และทำก่อนเวลา 12.00 น. หรือก่อนเที่ยงวัน

จุดธูป 36 ดอก ปักกลางแจ้ง ขอขมาต่อเจ้ากรรมนายเวร เคยสาบาน บนบานสุดแล้วจะเชื่อ ปลดหนี้กรรมให้น้อยลง พร้องบทสวดมนต์ขอขมาให้ชีวิตอยู่เย็นเป็นสุข

เฝ้ารอจนธูปดับ หากธูปติดลุกเป็นไฟ ถือว่าไม่ผ่าน หลัง 6 เดือนไปค่อยทำใหม่

โดยจุดธูป 36 ดอก หมายถึงไตรภูมิ 36 ชั้น ประกอบด้วย

16 ชั้นฟ้า

15 ชั้นดิน

อบายภูมิ 4

มนุษย์โลก 1

รวมทั้งหมด 36 ชั้น

(ทุกชั้นภูมิจะได้รับทราบอย่างทั่วถึง) เตรียมดอกบัว 1 กำ ไหว้พระแก้วมรกต หรือพระพุทธรูปในบ้าน หลังทำพิธีนี้ด้านนอกแล้ว (หากไม่ได้ไปวัดพระแก้ว ให้ระลึกนึกถึงเอา) ดอกบัวหรือดอกไม้ เมื่อทำเสร็จถวายแก่ศาลพระภูมิ หรือ พระบูชาในบ้านได้เลย

ตั้งนะโม 3 จบ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

“สัพพัง จะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเตอุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กังตัง

สัพพัง จะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเตอุกาสะ ขะมามิ ภันเต”

หากข้าพเจ้า (บอกชื่อตนเอง นายอานนท์ ภาคมาลี) จงใจหรือประมาทพลาดพลั้งล่วงเกิน บิดา-มารดา ครูบาอาจารย์ พระพุทธ พระธรรม พระอรหันต์ ทุกพระองค์ พระอริยะสงฆ์เจ้า ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมถึงผู้มีพระคุณ และเจ้ากรรมนายเวร จะด้วยกาย วาจาใจ ก็ดี ขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วย หากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมา ขออนุญาตมีคู่ มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไป

ขอถอนคำอธิฐาน คำสาบาน ที่จะติดตามคู่ในอดีต ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระ ข้าพเจ้าประพฤติตนในทางที่ถูกที่ควร ขอบุญบารมีในอดีตการที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน จงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัว ตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ลาภ ยศ สุข สรรเสริญ สติปัญญา ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ อุปสรรคใดๆ โรคภัยใดๆ ขอให้มลายสิ้นไป ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลก ทางธรรม ตั้งแต่บัดนี้ ตราบเข้าสู่นิพพานเทอญ

ข้าพเจ้าขอถอนคำสัญญา คำสาบาน คำอธิฐานที่ผูกมัดตัวเองและผู้อื่น ของให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระจากสัญญาทั้งปวง (หากข้าพเจ้าหมดอายุแล้ว ข้าพเจ้าจะขออยู่ต่อเพื่อสร้างบารมี) หากมีผู้ใดสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้า ไม่ว่าจะชาติใด ภพใดก็ตาม ข้าพเจ้ายินดี อโหสิกรรม ขอถอนคำอาฆาตพยาบาท และคำสาปแช่งในทุกชาติทุกภพ ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่ง ของปวงชน ของเจ้ากรรมนายเวร ขอให้พ้นนรกภูมิ พบแสงสว่างทั้งทางโลก ทางธรรม เทอญ

อย่างไรก็ตาม ความเชื่อเหล่านี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล หลายๆท่านกิจการไม่ดี หรือขาดความคล่องตัวทำอะไรก็ติดขัด หรือไม่เจริญในหน้าที่การงาน ลองปฏิบัติตามดูเผื่ออะไรๆจะดีขึ้น ไม่ได้ลงทุนอะไรมากมาย แค่ธูป 36 ดอกกับดอกบัว 1 กำ และตั้งนะโม 3 จบ และกล่าวตามบทสวดขอขมา ให้ชีวิตอยู่เย็นเป็นสุข หนี้กรรมจะได้ลดน้อยลง

ที่มา