ชง! เพิ่มเบี้ย 1,000 บาท/เดือน ให้คนพิการ

49

ข่าวดี กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ชง! ครม.เพิ่มเบี้ยคนพิการ 1,000 บาท/เดือน

นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เห็นชอบปรับเพิ่มสวัสดิการเบี้ยคนพิการจาก 800 บาทต่อคนต่อเดือน เป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน

สำหรับกลุ่มคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และอายุ 18 ปีขึ้นไป โดยให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง

มีการขยายระยะเวลาการให้กู้ยืมเงินประกอบอาชีพกรณีฉุกเฉิน 10,000 บาท จากเดิมหมดเขตวันที่ 31 มีนาคม 2564 ขยายเป็นวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ผ่านเว็บไซต์ www.dep.go.th หรือสอบถามที่ศูนย์บริการคนพิการประจำจังหวัดทั่วประเทศ

ที่มา เว็บไซต์ www.dep.go.th