เช็คเลย! บัตรคนจนวันนี้ มีเงินเข้า

31

กระทรวงการคลังโอนเงินจากมาตรการ เราชนะ ให้กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นครั้งที่ 7 ประจำเดือนมีนาคม 2564 ในวันนี้  19 มีนาคม 2564

การโอนเงินดังกล่าว มี 2 วงเงินด้วยกัน ได้แก่ 675 บาท และ 700 บาท ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข

สำหรับวันโอนเงินจาก เราชนะ ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เหลืออีก 1 งวด โดยกระทรวงการคลังจะโอนให้วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564

เงินที่ได้จากมาตรการ เราชนะ ประชาชนสามารถสะสมเพื่อนำไปใช้จ่ายได้ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ที่มา ไทยรัฐ