โอนงวดแรกแล้ว! รับทันที 6,000 บาท เช็กสิทธิเลย !

532

สำหรับเราชนะ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน งวดแรกรับทันที 6,000 บาท โดยทางกระทรวงการคลัง โอนเงินงวดแรก 6,000 บาท ซึ่งลงทะเบียนระหว่างวันที่ 22 ก.พ.-5 มี.ค.ที่ผ่านมา

กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน) ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2564 จะได้รับการโอนวงเงินสิทธิครั้งแรก จำนวน 6,000 บาท ในวันนี้ (19 มี.ค.64)

ผู้ที่ผ่านการคัดกรอง สามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ดังกล่าวได้ที่ร้านค้าและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการ เราชนะ ผ่าน “บัตรประชาชน” (แบบสมาร์ทการ์ด) โดยสามารถนำไปใช้จ่ายผ่านร้านธงฟ้า ร้านค้าเราชนะ ร้านค้าคนละครึ่ง รวมทั้งบริการขนส่งที่เข้าร่วมโครงการ เช่น แท็กซี่ รถไฟฟ้าบีทีเอส รถไฟใต้ดิน รถจักรยานยนต์รับจ้าง โดยเงินจากมาตรการ เราชนะ สามารถสะสมไว้ใช้จ่ายได้ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2564

วิธีเช็กสิทธิผ่านเว็บไซต์
• เข้าเว็บไซต์ www.เราชนะ.com
• เลือกเมนู “ตรวจสอบสถานะผู้รับสิทธิ”
• กรอกข้อมูล ได้แก่ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน, ชื่อ-นามสกุล และวันเดือนปีเกิด (ข้อมูลตามบัตรประชาชน)

• เลือกเมนู “ตรวจสอบสถานะ”


วิธีเช็กสิทธิ์ผ่านคอลเซ็นเตอร์ “กรุงไทย”
• Call Center ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1122

ทั้งนี้ ประชาชนกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน สามารถติดต่อสาขาหรือจุดบริการเคลื่อนที่ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หากต้องการจะกำหนดรหัส 6 หลัก (PIN Code) เพื่อใช้ยืนยันตัวตนในการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ดังกล่าวแทนการยืนยันตัวตนด้วยใบหน้า

ที่มา กระทรงการคลัง