เฮทั้งประเทศ เงินช่วยชาวนา เกษตรกร ครม. อนุมัติวงเงินเพิ่ม

4,038

เห็นชอบ เงินช่วยชาวนา เกษตรกร วันที่ 9 มี.ค.  ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)อนุมัติเพิ่มวงเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/64 รอบที่ 1 จำนวน 3,838 ล้านบาท เพิ่มจากเดิมที่เคยอนุมัติ ไปแล้ว 46,807 ล้านบาท รวมงบประมาณโครงการทั้งสิ้น 50,646.27 ล้านบาท เนื่องจากมีเกษตรกรลงทะเบียนเพิ่มขึ้นหลังจากที่ ครม.อนุมัติไปแล้ว 1.1 แสนครัวเรือน

ครม.เพิ่มงบช่วยชาวนา จ้างค่ายุ้งฉางตันละ 1,500 บาท
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 9 มี.ค. อนุมัติเพิ่มวงเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/64 รอบที่ 1 จำนวน 3,838 ล้านบาท เพิ่มจากเดิมที่เคยอนุมัติไปแล้ว 46,807 ล้านบาท รวมงบประมาณโครงการทั้งสิ้น 50,646.27 ล้านบาท เนื่องจากมีเกษตรกรลงทะเบียนเพิ่มขึ้นหลังจากที่ ครม.อนุมัติไปแล้ว 1.1 แสนครัวเรือน
ครม. ยังอนุมัติเพิ่มวงเงินโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2563/64 จำนวน 4,504 ล้านบาท จากที่เคยอนุมัติไปแล้ว 19,826 ล้านบาท รวมงบประมาณโครงการทั้งสิ้น 24,331 ล้านบาท
เกษตรกรที่เก็บข้าวเปลือกในยุ้งฉางของตนเองจะได้รับค่าฝากเก็บและรักษาคุณภาพข้าวอัตรา 1,500 บาทต่อตันข้าวเปลือก ส่วนสถาบันเกษตรกรที่รับซื้อข้าวเปลือกเข้าโครงการได้รับอัตรา 1,000 บาทต่อตันข้าวเปลือก และเกษตรกรผู้ขายข้าวจะได้รับอัตรา 500 บาทต่อตันข้าวเปลือก
#ไตรศุลีไตรสรณกุล #กวางไตรศุลี