เช็คเลย! เงิน 600 บาท เข้าแล้ว กดมาใช้ได้เลย

155

เช็กเลย ง่าย ๆ แค่ 4 ขั้นตอน สำหรับผู้มีสิทธิคือ รายเดิม และรายใหม่ เงินอุดหนุนบุตร 600 บาท เข้าแล้ว 10 มีนาคม 2564 ตรวจสอบสิทธิ ง่ายๆ มาดูเลย

ฟซบุ๊ก โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ได้โพสต์ข้อความระบุว่า
วันนี้มีการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมีนาคม 2564 ดังนี้

– ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชี ผู้มีสิทธิ วันที่ 10 มีนาคม 2564

– ตรวจสอบที่บัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินอุดหนุนก่อน เนื่องด้วยทางกรมกิจการเด็กและเยาวชน จะทราบผลการจ่ายเงิน อีก 14 วัน หลังจากที่มีการจ่ายเงินไปแล้ว

– ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุน (รายเดิม)

– ผู้มีสิทธิรายใหม่ที่ผ่านการพิจารณา โดยมีข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลของโครงการเงินอุดหนุนฯ ภายใน 23 กุมภาพันธ์ 2564

– จ่ายตรงงวด จำนวน 600 บาทต่อเดือน

– จ่ายย้อนหลังให้ตามสิทธิ

    สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร. เบอร์ตรง 0 2651 6534, 0 2651 6920, 0 2651 6902 หรือ 0 2255 5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 147, 152 (โปรดติดต่อตามวันเวลาราชการ)

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับวิธีการตรวจสอบสิทธิ มีดังนี้

– เข้าเว็บไซต์ csgcheck.dcy.go.th และกรอกเลขประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน

– กรอกเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด

– ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ

– กดค้นหาข้อมูล

ข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด