คลังตอบแล้ว! จะเพิ่ม โครงการเราชนะ เป็น 6 เดือน หรือไม่ ?

6,075

สำหรับโครงการ “เราชนะ” นั้นเป็นโครงการเยียวยาสำหรับ ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหา โควิด-19 ในรอบใหม่ จากรัฐบาล โดยจะ สนับสนุนวงเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สูงสุด 7,000 บาท.ให้กับประชนใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

หลังจากโครงการได้ทำให้เพื่อนประชาชน เรียกร้องอยากให้ขยายไป 3 เดือน – 6เดือน  วันนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ออกมาให้คำตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า

มาตรการ “เราชนะ” ที่ออกมาในรอบนี้ที่จะให้เงินคนละ 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน รวมเป็น 7,000 บาท เพื่อดูแลอย่างครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม ซึ่งได้รับผลกระทบ

ซึ่งยืนยันไม่มีการเพิ่มเป็น 3 หรือ 6 เดือน แน่นอน เนื่องจาก งบประมาณไม่เพียงพอ

เราแยกไม่ได้ว่า จุดที่เป็นจุดเริ่มต้นในการแพร่กระจาย สู่กี่จังหวัด ถึงแม้บางจังหวัดอาจไมได้รับผลกระทบ แต่มันมีผลกระทบทางอ้อม มาตรการนี้ก็จะเป็นการช่วยเหลือประชาชนทั่วไปอย่างไรก็ตาม เราก็มีเกณฑ์การช่วยเหลือให้ตรงจุด เช่น บางกลุ่มอาจจะมีระบบเงินเดือนอยู่แล้วที่รองรับความเดือดร้อนตรงนี้ เช่น ขรก รัฐวิสาหกิจ และแรงงานในระบบที่ลงทะเบียนกับประกันสังคม ก็มีมาตรการดูแลอยู่แล้ว

ที่มา :  กรุงเทพธุรกิจ