คลังเผย 3 กลุ่มนี้ จะได้ 5,000 บาท จากเราชนะ

7,035

กระทรวงการคลัง ได้ออกมาประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ โครงการ “เราชนะ” เป็นที่เรียบร้อย หากเช็กผลแล้วคุณสมบัติผ่าน ” 3 กลุ่มต่อไปนี้จะได้รับโอนวงเงินสิทธิ์ 5,000 บาท ในวันที่ 11 มีนาคม ที่จะถึงนี้

ประชาชนที่ยื่นเรื่องขอทบทวนสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ เราชนะ.com เมื่อวันที่ 8-21 กุมภาพันธ์ 2564  ซึ่ง 3 กลุ่ม ที่สามารถตรวจสอบผลทบทวนสิทธิ์ “เราชนะ” และหากผ่านเกณฑ์จะได้รับวงเงินสิทธิ์ 5,000 บาท ในวันที่ 11 มีนาคม 2564

1. กลุ่มผู้ประกันตนตามมาตรา 33 แห่งกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม

2. กลุ่มเจ้าหน้าของที่รัฐ

– กลุ่มเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐ

– ข้าราชการการเมือง

– ผู้รับบำนาญหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ

3. กลุ่มผู้มีเงินฝากเกินเกณฑ์ที่กำหนด

ทั้งนี้ ประชาชน ทั้ง 3 กลุ่ม สามารถเข้าไปดำเนินการตรวจสอบผลการทบทวนสิทธิ์ได้เลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ เราชนะ.com หรือทาง Call Center ของธนาคารกรุงไทย หมายเลขโทรศัพท์ 0 2111-1122 หากท่านผ่านการคัดกรองตามคุณสมบัติ ก็จะได้รับวงเงิน จำนวน 5,000 บาท ผ่านทางแอปฯ “เป๋าตัง” ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 โดยใช้จ่ายผ่านร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ “เราชนะ”

ที่มา คมชัดลึก