ราคาทองวันนี้ ลดต่อ จนน่าซื้อเก็บ ลดอีก 200 บาท

350

ประกาศของสมาคมค้าทองคำ สำหรับราคาทองวันนี้  ปรับลงอีก  Gold Price by GTA / ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ปรับครั้งที่ 1 เวลา 9.27 น. ราคาทองลดลง 200 บาท ทองคำแท่ง ขายออกบาทละ 24,500.00 บาท ทองคำแท่ง รับซื้อบาทละบาท 24,400.00 บาท

ทองรูปพรรณ ขายออกบาทละ 25,000.00 บาท ทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 23,967.96 บาท

ปรับครั้งที่ 2  เวลา  11:22 น. ราคาทองลดลง 50 บาท ทองคำแท่ง ขายออกบาทละ 24,3500.00 บาท ทองคำแท่ง รับซื้อบาทละบาท 24,450.00 บาท

ทองรูปพรรณ ขายออกบาทละ 25,050.00 บาท ทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ23,967.96 บาท

หลักเกณฑ์ดังกล่าวนั้นใช้เฉพาะกรณีที่ซื้อหรือขายกับร้านทองร้านเดิมเท่านั้น หมายความว่า นาย ก. ซื้อทองมาจากร้าน A. หากจะเข้าหลักเกณฑ์ดังกล่าว

นาย ก. จะต้องไปขายคืนที่ร้าน A. เท่านั้นเป็นต้น ๆ ผู้บริโภคทั้งหลายอย่าลืมที่จะตรวจสอบกับร้านทองด้วยนะว่า หักเกิน 5% หรือไม่

ที่มา https://goldtraders.or.th/