อย่าลืม! วันสุดท้าย ลงทะเบียนรับ 7,000 บาท

1,492

สำหรับมาตรการ เราชนะ กลุ่มพิเศษ ไม่มีสมาร์ทโฟน ไม่มีสมาร์ทโฟน กลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ หรืออยู่ในภาวะพึ่งพิง ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 7,000 บาท ได้ถึงวันนี้ (5 มี.ค.) เป็นวันสุดท้าย ห้ามพลาด

กลุ่มเปราะบาง หรือ ผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน สามารถลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสิน, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส., สำนักงานสรรพสามิต, สำนักงานสรรพากร, คลังจังหวัด, ที่ว่าการอำเภอ, องค์การบริหารส่วนตำบล และหน่วยลงทะเบียนเคลื่อนที่ทั่วประเทศ

รอบที่ 1
ลงทะเบียนระหว่าง วันที่ 15–21 ก.พ. 2564
– ตรวจสอบสิทธิ ทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติ วันที่ 4 มี.ค. 2564

– ได้รับวงเงินสิทธิครั้งแรกในวันที่ 5 มี.ค. 2564

รอบที่ 2
– ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 22 ก.พ. – 5 มี.ค. 2564
– ตรวจสอบสิทธิ ทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติ วันที่ 15 มี.ค. 2564
– ได้รับวงเงินสิทธิครั้งแรกในวันที่ 19 มี.ค. 2564

โดยจะได้รับวงเงินสิทธิ์ครั้งแรกจำนวน 4,000 บาท ในวันที่ 5 มีนาคม 2564 และสามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ดังกล่าวผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) กับผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ สำหรับประชาชนกลุ่มดังกล่าวที่ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ สามารถแสดงความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ได้ในระหว่างวันที่ 6 – 31 มีนาคม 2564 ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ .com หรือสาขาของธนาคารกรุงไทยฯ ทั่วประเทศ โดยจะทราบผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่ 7 เมษายน 2564

สำหรับประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างวันที่ 15–21 กุมภาพันธ์ 2564 สามารถตรวจสอบสถานะการคัดกรองคุณสมบัติได้ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ .com หรือ Call Center ของธนาคารกรุงไทยฯ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2111 1122 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ที่มา อัมรินทร์ทีวี