ม.33 ลงทะเบียนรับ 4,000

4,693

หากพูดถึงมตรการ ม.33 เรารักกัน ถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการช่วยเหลือผู้ประกันตน ม.33 ซึ่งวันนี้ถือเป็นวันที่หลายคนเตรียมพร้อมลงทะเบียนแล้ว เพราะวันนี้จะเป็นวันที่มีการชงเข้า ครม.พิจารณารายละเอียด

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จะนำเรื่องมาตรการช่วยเหลือเยียวยาแรงงานหรือผู้ประกันตนภายใต้ ม.33 เพื่อบรรเทาผลกระทบ CV-19

เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี  เพื่ออนุมัติ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้มีการส่งหนังสือไปยังกระทรวงการคลัง

และธนาคารกรุงไทยเพื่อให้ยืนยันระยะเวลาการดำเนินการขั้นตอนต่างๆ มาแล้ว โดยกำหนดไทม์ไลน์ ดังนี้

1) ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com และตรวจสอบการได้รับสิทธิ ตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ.-7 มี.ค.64

2) ธนาคารทำการตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งประมวลผลคัดกรอง วันที่ 8-14 มี.ค.64 3)

กดใช้งานและกดยืนยันตัวผ่านแอพเป๋าตัง  วันที่ 15 – 21 มี.ค.64

4) ได้วงเงินผ่าน เป๋าตัง1,000 บาท

เริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าภายในโครงการเราชนะ ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. – 31 พ.ค.64

ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจาก CV- 19   จะได้รับเงินคนละ 4,000 บาท โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

1. สัญชาติไทย
2.ผู้ประกันตน ม.33

3.ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4.ไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันเกิน 500000 บาท

จ่ายเงินผ่านแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง โดยเริ่มลงทะเบียนในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2564

เริ่มใช้สิทธิตั้งแต่เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2564 ผ่านร้านค้าเดียวกับโครงการเราชนะ

โอนเงิน 4 ครั้ง สัปดาห์ละ 1000 บาท

 

ใครที่มีคุณสมบัติครบ เตรียมลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์   ม33เรารักกัน ได้เลยค่า

ขอขอบคุณที่มา : มติชน