รีบลงทะเบียนด่วน จ่ายงวดแรก 4000 ผ่านบัตรประชาชน

3,603

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่มีหลายคนสงสัยมานาน สำหรับคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนจะรับเงินเราชนะทางไหน ล่าสุดมีการเปิดเผยแล้วว่า สามารถรับเงินผ่านบัตรประชาชน โดยกลุ่มนี้จะได้งวดแรก 4,000

ระทรวงการคลัง เปิดเผยรายละเอียดการเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ

สำหรับประชาชนกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต

ไม่มีสมาร์ทโฟนทำให้ไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ได้ ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง อาทิ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ

ผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนเอง หรือเดินทางไปใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ที่ได้รับผ่านแอปเป๋าตัง ได้ เป็นต้น

โดยประชาชนกลุ่มดังกล่าวสามารถลงทะเบียนได้ระหว่างวันที่ 15 – 25 กุมภาพันธ์ 2564

ณ สาขาธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทย) หรือจุดบริการเคลื่อนที่รับลงทะเบียน

ประชาชนที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติและได้รับอนุมัติวงเงินสิทธิ์

จะได้รับวงเงินสิทธิ์สนับสนุนเป็นรายสัปดาห์ รวม 7,000 บาท โดยการแบ่งจ่ายเป็นงวด

โดยสามารถใช้จ่ายวงเงินผ่านบัตรประจำตัวประชาชน

เปิดรับลงทะเบียน วันที่ 15 ก.พ. 2564 ผ่านสาขาของธนาคารกรุงไทย หรือจุดบริการที่ธนาคารกรุงไทยกำหนด

 

วันที่ 25 ก.พ. 2564 ปิดรับลงทะเบียน

วันที่ 5 มี.ค. 2564 รับเงินงวดแรก 4,000 บาท

โดยผู้ที่ได้รับเงินแล้ว สามารถนำไปใช้ซื้อสินค้า หรือชำระค่าบริการ โดยวงเงินที่ได้รับสามารถสะสมได้ ไม่จำเป็นต้องใช้หมดทุกครั้ง แต่จะสามารถใช้จ่ายทั้งหมดได้ไม่เกินวันที่ 31 พ.ค. 2564

 

สำหรับใครที่ไม่มีสมาณ์ทโฟนไม่ต้องกังวลนะคะ คลังเตรียมจ่ายเงินให้ผ่านบัตรประชาชนแล้ว

ขอขอบคุณที่มา : กรุงเทพธุรกิจ