แฉกลโกง เราชนะ ระงับแล้ว 167 ราย

195

ต้องยอมรับเลยว่า ช่วงนี้มีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเริ่มออกไปใช้เงินโครงการเราชนะแล้ว แต่ล่าสุดมีการตรวจพบกลโกง รูดเราชนะรัวๆ ขณะนี้กรุงไทยได้ทำการระงับบัญชีไปแล้วกว่า 167 ราย

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า

ที่ผ่านมาคลังพบประชาชน ร้านค้าใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ผิดวัตถุประสงค์โครงการ

ซึ่งได้ระงับการใช้จ่ายทั้งในส่วนร้านค้า 152ร้านค้า และ 167 คน

ซึ่งได้ประสานตำรวจดำเนินการติดตามและดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หากผิดจริงก็จะดำเนินคดีและเรียกร้องค่าเสียหาย ตอนนี้กรุงไทยร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ปกครอง

และเจ้าหน้าที่คลัง และทีมงานกรุงไทยในพื้นที่ เพื่อลงไปตรวจสอบเชิงลึกเพิ่มเติม

 

จากกรณีนี้มีมูลค่าที่ใช้จ่ายเกินไปกว่า 3 แสนบาทถือว่าไม่มาก และเราตรวจสอบได้เร็วมาก

ยกตัวอย่างรูปแบบที่ตรวจสอบได้ มีพฤติกรรมที่อาจมีความตั้งใจใช้จ่ายผิดปกติ เช่น

ในบุคคลรายเดียวทานก๋วยเตี๋ยวถี่ทุก 2-5 นาที เป็น 30-40 ชาม การเกิดกิจกรรมแต่ละจุดต้องเกิดจากผู้ซื้อและผู้ขาย

ดังนั้นเราจะมุ่งเป้าไปที่ร้านค้าเป็นหลัก

คลังขอความร่วมมือประชาชนรักษาสิทธิ์ของตนเอง และขอให้ร้านค้า

และประชาชนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขของโครงการฯ

สำหรับประชาชนที่พบเห็นพฤติกรรมที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการฯ สามารถแจ้งเบาะแส

รวมถึงส่งหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำผิดเงื่อนไขโครงการฯ ถึง

“คณะทำงานพิจารณาตรวจสอบข้อมูลและเรื่องร้องเรียนสำหรับโครงการฯ”

ทางไปรษณีย์มาได้ที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

 

โดยขณะนี้กรุงไทยได้มีการตรวจสอบการใช้เงิน หากพบบัญชีน่าสงสัย ก็จะมีการตรวจสอบและระงับบัญชีต่อไป

ขอขอบคุณที่มา : ข่าวสด