คลังตอบชัด เราชนะ ใช้ซื้อสินค้านี้ไม่ได้

7,158

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่มีหลายคนเข้าใจผิดเป็นอย่างมาก สำหรับเงื่อนไขในการใช้เงินในมาตรการ เราชนะ ซึ่งหลายคนเข้าใจผิดว่า เงินโครงการเราชนะ สามารถซื้อทอง หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้

จากกรณี คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการเราชนะ รายละ 3,500 บาท จำนวน 2 เดือน รวม 7,000 บาท

ครอบคลุมทั่วประเทศจำนวน 31.1 ล้านคน วงเงิน 2.1 แสนล้านบาท

เพื่อช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ cv – 19 ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย

ล่าสุด สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station

ได้ออกมาตอบข้อสงสัยประชาชนและชี้แจง ประเภทของสินค้าที่ไม่สามารถใช้เงินที่ได้รับจากโครงการ เราชนะได้ ซึ่งมีดังนี้

สลากกินแบ่งรัฐบาล เครื่องดื่มแอลกฮอล์ บุ ห รี่ หรือย าสู บ สินค้าประเภททองคำ

ทั้งนี้ให้หมายรวมถึงร้านค้าที่ขึ้นทะเบียนการขายทอดตลาด และค้าของเก่าประเภท เพชร พลอย ทอง นาก เงิน หรืออัญมณี

โดยหลายคนต่างเข้าใจผิดว่าจะสามารถนำไปซื้อทองคำได้ ตามที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้

ซึ่งงานนี้ก็ทำฝันสลาย เพราะไม่สามารถใช้ได้นั่นเอง

 

ใครที่ได้รับเงินจากมาตรการเราชนะ ไม่สามารถนำเงินไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล เครื่องดื่มแอลกฮอล์ บุ ห รี่ หรือยาสูบ สินค้าประเภททองคำ ได้นะคะ

 

ขอขอบคุณที่มา : สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station