รายละเอียด ลงทะเบียน เราชนะ สำหรับคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน

19

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่หลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก สำหรับมาตรการเยียวยา เราชนะ ซึ่งคนที่มีสมรทโฟนส่วนใหญ่ ได้ลงทะเบียนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่สำหรับคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน วันนี้เรามีรายละเอียดมาฝากกัน

สำหรับกลุ่มประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ทางกระทรวงการคลัง ล่าสุดแจ้งว่า

จะเปิดให้ลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือหน่วยรับลงทะเบียนเคลื่อนที่ของธนาคารกรุงไทย

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. เป็นต้นไป

ยังไม่มีกำหนดปิดรับลงทะเบียน  นอกจากนั้น เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนต่อมาตรการเยียวยาลดภาระค่าครองชีพของรัฐบาล

แบ่งประชาชนออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

1 กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถใช้วงเงินจากโครงการเราชนะได้กับร้านค้าที่เคยใช้อยู่บริการอยู่แล้ว

เช่น ร้านธงฟ้า รวมถึงร้านค้าร่วมโครงการคนละครึ่งและโครงการเราชนะด้วยการสแกนบัตรฯ ผ่านแอปพลิเคชั่นถุงเงิน

2 กลุ่มที่มีแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง  สามารถตรวจสอบสิทธิได้ ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ.

 

3 กลุ่มที่ลงทะเบียนใหม่ สามารถตรวจสอบสิทธิได้ ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ.

การตรวจสอบสิทธิต้องเข้าไปที่เว็บไซด์เราชนะ กดที่ช่อง “ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ”

หากพบว่า “ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ” สามารถแสดงความประสงค์ขอทบทวนสิทธิได้ทางเว็บไซต์เราชนะ ตั้งแต่ 8 ก.พ.

4  กลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ล่าสุดนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบการเยียวยา

ภายใต้โครงการ ม33 เรารักกัน  โดยผู้ประกันตนฯจะได้รับการช่วยเหลือค่าครองชีพ คนละ 4,000บาท ผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง

มีเงื่อนไขคือ ต้องไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันเกิน 5 แสนบาท ไม่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ผู้สนใจลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์เราชนะ ส่วนร้านอาหารและเครื่องดื่ม และร้านจำหน่ายสินค้าทั่วไป

ลงทะเบียนที่เว็บไซต์คนละครึ่ง ได้ถึงวันที่ 31 มี.ค.

 

ใครที่ไม่มีสมาร์ทโฟน สามารถลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาเลยค่า

ขอขอบคุณที่มา : กรุงเทพธุรกิจ