โรงงาน 719 ปิดกิจการ เเรงงาน 3 หมื่นคนเคว้ง

1,530

ต้องยอมรับเลยว่าหลังจากที่มีการแพร่ระบาดของ CV-19 ในประเทศไทยและทั่วโลก ทำให้หลายธุรกิจเจอผลกระทบหนัก บางโรงงานต้องปิดตัว ล่าสุดมีรายงานว่า มี โรงงาน 719 ปิดกิจการ เเรงงาน 3 หมื่นคนเคว้งทีนที

นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

และนายกสมาคมอาหารสำเร็จรูปแห่งประเทศไทย กล่าวว่า อุตสาหกรรมอาหารมีการปิดโรงงานเป็นจำนวนมาก

แต่ขณะเดียวกันก็มีการเปิดโรงงานใหม่มากเช่นกัน เนื่องจากเป็นธรรมชาติของอุตสาหกรรมนี้ที่ส่วนใหญ่จะ เข้าง่าย-ออกง่าย

ในปีที่ผ่านมาหลายโรงงานปิดไปก็มีผู้ประกอบการบางส่วนหันมาเข้าสู่ธุรกิจอาหาร

เพราะว่าเป็นสินค้าที่ยังไปได้ โดยผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารเองมีการใช้กำลังผลิตอยู่ประมาณ 50%

ซึ่งถือว่า “น้อยเทียบกับบางอุตสาหกรรมจะมีการใช้กำลังการผลิตมากถึง 80-90%

สถานการณ์โควิดทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมอาหาร มีทั้งวิกฤตและโอกาส

อย่างกลุ่มอาหารสุขภาพและอาหารสัตว์เลี้ยงเติบโตมากถึง 20% เพราะคนหันมาใส่ใจด้านสุขภาพ

การทำงานที่บ้านมีการซื้อวัตถุดิบจากซูเปอร์มาร์เก็ตไปปรุงเองและอยู่บ้านเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน

ทำให้อาหารสัตว์เลี้ยงไปได้ดีและมีราคาสูงด้วย

ดังนั้นปี 2563 จึงถือว่าไทยเก่งและยังมีศักยภาพ เพราะถึงเจอกับcv เต็ม ๆ

กลับมีการตั้งโรงงานและขยายกิจการเพิ่ม แสดงให้เห็นว่านักลงทุนมีความเชื่อมั่นประเทศไทยอยู่

ที่ผลักดันส่งเสริมการลงทุนในด้านต่าง ๆ มีความพร้อมในเรื่องของพื้นที่ รวมถึงการที่ภาคเอกชน

โดยเฉพาะนักลงทุนไทย ที่เป็นโอกาสช่วงที่จะลงทุนมีอำนาจการต่อรองช่วงที่ต่างชาติยังไม่สามารถเดินทางเข้ามาได้

ตรงนี้มันจะมีผลต่อการจ้างงานอีกเกือบ 200,000 คน

การเลิกจ้างและปิดโรงงานในช่วงนี้ก็ต้องยอมรับว่า มาจากสภาพเศรษฐกิจและผลกระทบcv

จะเป็นปัจจัยหลัก อย่างไรก็ตาม อยากให้คิดว่ายังมีโรงงานที่จะเปิดอีกมาก แรงงานเหล่านี้ยังมีโอกาสทำงานในที่ใหม่ ๆ ได้

ทั้งนี้ปี 2564 เชื่อว่าแนวโน้มการตั้งโรงงานจะยังสูงขึ้นเรื่อย ๆ การลงทุนไทยจะยังเป็นตัวหลัก  จะเกิดการผลิต ความคึกคักภายในประเทศยังคงมีอยู่

 

เรียกว่าหลายฝ่ายยังมองว่าโรงงานในไทยที่มีการปิดตัวเพราะเป็นไปตามกลไกของตลาด แต่ก็มีหลายโรงงานที่เปิดตัวใหม่

ขอขอบคุณที่มา : มติชน