โครงการ เราชนะ และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

36

ต้องยอมรับเลยว่าเดือนนี้เป็นอีกหนึ่งเดือนที่มีหลายคนให้ความสนใจ เพราะเป็นเดือนที่หลายคนเริ่มได้เงิน เราชนะ ซึ่งคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลายคน อาจจะยังสงสัย ว่าสามารถใช้บัตรในการใช้เงินเราชนะได้อย่างไรบ้าง

โฆษกกระทรวงการคลัง ระบุว่า ระบบการลงทะเบียนเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่มีปัญหาขัดข้อง

แต่พบว่า มีผู้ขอรับสิทธิหลายคน กรอกรายละเอียดผิดพลาด

ซึ่งระบบได้ส่งข้อความแจ้งตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้

ดังนั้นจึงไม่ต้องเร่งรีบแย่งกันลงทะเบียน เปิดให้ลงทะเบียนได้ไปจนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์นี้

และสามารถตร วจสอบผลในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ผ่านเว็บไซต์ เราชนะ

หากผ่านเกณฑ์ จะได้รับเงินโอนเข้าแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ครั้งแรกวันที่ 18 กุมภาพันธ์

ทั้งนี้ หนึ่งในเงื่อนไขสำคัญ คือ หากผู้ลงทะเบียนฝ่าฝืนมาตรการควบคุม CV 19 เช่น

ปกปิดไทม์ไลน์จะถูกตัดสิทธิเข้าร่วมโครงการทันที สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ไม่ต้องลงทะเบียน รับวงเงินเข้าบัตรอัตโนมัติในวันที่ 5 กุมภาพันธ์

สามารถใช้จ่ายได้ทันที ผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐ และร้านที่มีแอปฯ ถุงเงิน สังเกตง่ายๆ

จะมีสติกเกอร์ เราชนะ หรือ คนละครึ่ง

โดยผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี จะได้รับเงินเพิ่ม 700 บาทต่อสัปดาห์

ส่วนผู้ที่รายได้ 30,000 – 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

จะได้รับเงิน 675 บาทต่อสัปดาห์ เงินจะเข้าทุกวันศุกร์ ไปจนถึงวันที่ 26 มีนาคมนี้

เช่นเดียวกับกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ คนละครึ่ง และ เราเที่ยวด้วยกัน ที่ไม่ต้องลงทะเบียน

แต่ต้องลุ้นผลตร วจสอบคุณสมบัติ ผ่านเว็บไซต์”เราชนะ”ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์

โดยร้านค้าที่จะรับเงินเราชนะ จะต้องมีแอพถุงเงิน เพื่อใช้รับเงิน เนื่องจากโครงการเราชนะ ไม่ได้จ่ายเป็นเงินสดนั่นเอง

ขอขอบคุณที่มา : มติชน