โคราชพบผู้สูงอายุ 610 ราย ถูกเรียกเบี้ยยังชีพคืนย้อนหลัง

81

เรียกว่าเป็นอระเด็นที่มีหลายคนเข้ามาแสดงความเห็นเป็นจำนวนมาก หลังมีรายงานว่า โคราชพบผู้สูงอายุ 610 ราย ถูกเรียกเบี้ยยังชีพคืนย้อนหลัง ซึ่งตอนนี้ผู้ว่าฯ เร่งช่วยเหลือด้านกฎหมายและเยียวยา

นายวิเชียร จันทรโณทัย ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ซึ่งได้รับการเปิดเผยจากเจ้าหน้าที่ว่า ขณะนี้จากการสำรวจในระบบในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

มีผู้สูงอายุที่ถูกเรียกเก็บเบี้ยยังชีพคืนทั้งหมดจำนวน 610 ราย

ซึ่งตามระเบียบการเรียกเงินคืนนั้นก็มีแนวทางในการผ่อนปรน

คือผ่อนจ่ายเป็นรายเดือน โดยหากผ่อนจ่าย หมดไม่เกิน 1 ปี จะไม่เสียดอกเบี้ย

หากเกิน 1 ปี จะเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อย 7.5 ต่อปี

นายวิเชียร กล่าวว่า เรื่องนี้ทางกรมบัญชีกลางได้ให้ท้องถิ่นทุกพื้นที่ สำรวจตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2562

ก่อนจะพบผู้สูงได้รับเงินทับซ้อน จึงมีการเรียกเก็บคืน บางรายก็ยอมผ่อนจ่ายตามระเบียบ

แต่ก็มีบางรายไม่มีจ่ายคืนจึงทำให้ทางท้องถิ่นจำเป็นต้องดำเนินการทางกฎหมายเพื่อเรียกเก็บเงินคืน

ส่วนผู้สูงอายุจำนวน 610 ราย ที่ต้องถูกเรียกเบี้ยผู้สูงอายุคืนย้อนหลังนั้น

ขณะนี้กำลังตรวจสอบมียอดจำนวนเงินเท่าไร มีจ่ายคืนแล้วจำนวนกี่ราย

ทางหน่วยงานภาครัฐเข้าใจถึงความเดือดร้อนของประชาชน

และพร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

 

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่มีหลายคนเข้ามาต่อว่าอย่างหนัก

ขอขอบคุณที่มา : มติชน