ผู้ว่าฯชลบุรี ออกคำสั่งปิดโรงแรม สถานที่ท่องเที่ยวทั่วจังหวัด

37

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งประกาศด่วนที่ทำเอาคนทั้งจังหวัดสงสัยว่าเกกิดอะไรขึ้นอีกหรือไม่ หลังผู้ว่าฯชลบุรี ออกคำสั่งปิดโรงแรม สถานที่ท่องเที่ยวทั่วจังหวัด โดยผู้ว่าลงชื่อมีผบตั้งแต่วันที่ 28 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

โดยนายภัครธรณ์ เทียนไชย ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

ได้ลงนามคำสั่งหนังสือคณะกรรมการควบคุมจังหวัดชลบุรี มีมติให้ปิดโรงแรม

หรือสถานประกอบการในลักษณะคล้ายโรงแรม

และปิดสถานที่ท่องเที่ยวทั้งของราชการและเอกชนในจังหวัดชลบุรีเป็นการชั่วคราว

จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง พร้อมให้นายจ้างดูแลลูกจ้างให้ชะลอการเดินทางออกนอกพื้นที่

ให้เจ้าของกิจการดูแล ช่วยเหลือลูกจ้างในสถานประกอบการเพื่อให้ชะลอการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดชลบุรี

หากสถานประกอบการใดยังมีผู้ใช้บริการ หรือมีความประสงค์ยังไม่ปิดบริการ

ให้แจ้งนายอำเภอในท้องที่ภายใน 7 วัน (นับจากวันที่คำสั่งมีผลบังคับใช้)

การสั่งปิดโรงแรมครั้งนี้น่าจะเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการการท่องเที่ยว

และโรงแรมขนาดเล็ก เพื่อให้ได้รับการเยียวยาอาจากรัฐบาล

แต่ก็ยังมีพนักงานและลูกจ้างบางส่วนเกรงว่าจะได้เงินเยียวย าน้อยกว่าค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน

 

ทางทีมงานขอส่งกำลังใจให้กับผู้ที่เจอผลกระทบทุกคนด้วยนะคะ

ขอขอบคุณที่มา : คมชัดลึก