เป็นเบาหวาน-ความดัน-ลมชัก ห้ามทำใบขับขี่ กฎใหม่ เริ่ม ก.พ.64

293

มีเรื่องราวเกี่ยวกับ กฎกระทรวงใหม่ เริ่มกุมภาพันธ์ 2564  เพิ่มข้อห้ามโรคเบาหวาน ความดัน ลมชัก ากเดิมที่มีอยู่ 5 โรคก่อนหน้านี้ หวังเพิ่มความปลอดภัยในท้องถนน

นายยงยุทธ นาคแดง รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึงกรณีดังกล่าวว่า กฎกระทรวงนี้มีหลักสำคัญ คือ ทำใบขับขี่โดยคนที่ทำใบขับขี่จะต้องผ่านการอบรม ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ ส่วนคนที่ขี่รถบิ๊กไบค์จะต้องมีการอบรมเพิ่มด้วย ส่วนสาเหตุที่ออกกฎใหม่ เพราะกฎหมายเก่านั้นล้าสมัยไปแล้ว

การออกใบรับรองแพทย์ประกอบการขอใบอนุญาตขับรถหรือขอใบขับขี่ ซึ่งตอนนี้กำลังหารือกับแพทยสภา เพื่อจัดทำรายละเอียดสอดรับกับกฎกระทรวง เพื่อกำหนดให้ใบรับรองแพทย์ต้องแสดงว่าไม่มีโรคประจำตัวหรือสภาวะของโรคที่อาจจะเป็นอันตรายต่อการขับรถ ซึ่งเดิมนั้นมี 5 โรค ดังนี้

– โรคเท้าช้างที่มีอาการน่ารังเกียจแก่สังคม
– โรควัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
– โรคเรื้อน
– โรคพิษสุราเรื้อรัง
– โรคติดยาเสพติดให้โทษ

ส่วนโรคอื่น ๆ ที่กำลังพิจารณาเพิ่มขึ้นมา เช่น โรคลมชัก, โรคเบาหวาน, โรคความดัน, โรคอารมณ์สองขั้ว, โรคออทิสติก, ตัวเตี้ยผิดปกติ 90 เซนติเมตร ซึ่งแพทย์จะต้องออกใบรับรองแพทย์ให้กับผู้ขอใบรับรองแพทย์

นอกจากนี้ ทางแพทย์ต้องเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน เพื่อให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด ไม่เป็นอันตรายแก่ผู้ขับรถบนท้องถนน เนื่องจากผู้ขอใบรับรองแพทย์มีการขอใบรับรองแพทย์หลายแห่ง ทำให้ยากแก่การตรวจสอบ โดยเงื่อนไขนี้คาดว่าจะได้ข้อสรุปทัน 120 วัน นับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 

ทั้งนี้ ใบรับรองแพทย์นี้จะใช้กับรถทุกประเภทที่มารับใบขับขี่ เช่น รถยนต์, รถจักรยานยนต์ และรถสาธารณะ ขณะเดียวกันอาจจะมีใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าเหมาะสมกับการขับรถปลอดภัยมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

ขอบคุณข้อมูลจาก เดลินิวส์ออนไลน์