ครม.อนุมัติแล้ว ลดเงินสมทบประกันสังคมเหลือ 75 บาท 2 เดือน

133

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นด่วนที่มีหลายนพูดถึงเยอะมากๆ หลัง ครม.อนุมัติ  ลดเงินสมทบประกันสังคม มาตรา 33 เหลือ 75 บาท 2 เดือน  ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอต่อที่ประชุม

ล่าสุด ครม. มีมติเห็นชอบ มาตรการช่วยเหลือ ผู้ประกันตนตามมาตรา 33

ลดส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในส่วนของ ลูกจ้าง จาก 3%

หรือ ส่งเงินสมทบสูงสุด 450 บาท เหลือ 0.5% หรือ ส่งเงินสมทบสูงสุด 75 บาท

เป็นระยะเวลา 2 เดือนเริ่มตั้งแต่ กุมภาพันธ์-มีนาคม

ในส่วนของ นายจ้าง ยังคงต้องส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 3%

หรือ ส่งเงินสมทบสูงสุด 450 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน (มกราคม-มีนาคม)

โดยรายละเอียดทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จะแถลงหลังจากการประชุม ครม. เสร็จสิ้นแน่นอน

 

เรียกว่าเป้นอีกหนึ่งข่าวดีของคนที่ส่งเงินสมทบประกันสังคม เพราะครม.มีมติเห็นชอบให้ลดเงิสมทบ 2 เดือน

ขอขอบคุณที่มา : กรุงเทพธุรกิจ