ในหลวงเสด็จฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล วันคล้ายวันเกิด เจ้าคุณพระสินีนาฏ

18,817

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเลขดังที่มีหลายคนแชร์ออกไปเป็นจำนวนมาก สำหรับเลขรถยนต์พระที่นั่งในหลวงเสด็จฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล วันคล้ายวันเกิด เจ้าคุณพระสินีนาฏ ซึ่งเป็นเลขที่ที่หลายคนรีบจดทันที

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินออกด้วยรถพระที่นั่ง ร.ย.ล.9904

ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าวาสุกรี

ทรง ไถ่ ชีวิต โค และกระบือ จำนวน 1 คู่   นอกจากนี้ทรงปล่อยนกและพันธุ์สัตว์น้ำ

ในโอกาสนี้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี โดยเสด็จในการนี้ด้วย

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินออกด้วยรถพระที่นั่ง ร.ย.ล.9904

เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปหลายที่

 

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเลขที่หลายคนจับจ้องเป็นอย่างมาก สำหรับเลขรถยนต์พระที่นั่งในหลวงเสด็จฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล วันคล้ายวันเกิด เจ้าคุณพระสินีนาฏ

ขอขอบคุณที่มา : กลุ่มรัก พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี