วิธีลงทะเบียน เราชนะ สำหรับคนที่ไม่มีโทรศัพท์

155

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่มีหลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก สำหรับการรับเงินเยียวยาจากโครงการ เราชนะ  สำหรับใครที่ไม่มีโทรศัพท์ที่เป้นสมาร์ทโฟน ไม่ต้องกังวล สามารถลงทะเบียนได้เหมือนกัน

กระทรวงการคลัง ยืนยันว่าแม้ไม่มีสมาร์ทโฟน ก็สามารถลงทะเบียนทาง www.เราชนะ.com ได้

โดยกระทรวงการคลัง ได้มีการประสานงานกับธนาคารของรัฐ   ที่มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ ให้ช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com

โดยมีเวลาลงทะเบียน 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 23.00 น.

ต้องเป็นผู้ที่มีสิทธิตามเงื่อนไขโครงการ เช่น

ไม่เป็นข้าราชการ ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ของพรบ.ประกันสังคม

มีรายได้พึงประเมินไม่เกิน 3 แสนบาท ฯลฯ

กลุ่มผู้มีรายได้น้อยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  

– ไม่ต้องลงทะเบียนเราชนะ ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com เพราะได้สิทธิ์เราชนะโดยอัตโนมัติ

– รัฐบาลจะเงินโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยตรง

แม้ประชาชนไม่มีสมาร์ทโฟน ก็สามารถลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยา 3,500 บาท ในโครงการ  เราชนะ ได้

 

โดยคนที่อาจไม่มีบัตรสวัสดิการและไม่มีสมาร์ทโฟน

รัฐบาลได้ประสานงานกับธนาคารของรัฐที่มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศให้

ช่วยอำนวยความสะดวกให้คนกลุ่มนี้ลงทะเบียนได้ ซึ่งได้รับการยืนยันมาแล้วว่าทำได้

 

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งปรระเด็นที่ตอบ้อสงสัยที่หลายคนกังวลอยู่ เพราะไม่มีสมาร์ทโฟนก็สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้

ขอขอบคุณที่มา : กรุงเทพธุรกิจ