เตรียมลงทะเบียนวันนี้ ออมสินให้กู้ 50,000

329

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสินเชื่อที่หลายคนรอคอยมากๆ โดยเฉพาะนี่เป็นช่วงที่หลายคนลำบาก เพราะก่อนหน้านี้มีคนแห่กู้จนต้องปิดให้กู้ชั่วคราว วันนี้เป็นวันแรกเปิดให้กู้คนละ 50,000 อย่าลืมไปลงทะเบียนกันนะคะ

โดยสินเชื่อเสริมพลังฐานรากจากออมสิน เปิดให้ ลงทะเบียน ขอสินเชื่ออีกครั้ง  ผ่านแอพพลิเคชั่น MyMo

โดยสินเชื่อเสริมพลังฐานราก เปิดให้ประชาชนที่ได้รับผลกร ะท บจาก CV-19

ขอสินเชื่อในวงเงินสูงสุดรายละ 50,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการแพ ร่ร ะบา ด CV-19

ส่งผลต่อสุขภาพกาย และสุขภาพทางการเงิน

โดยมีเงื่อนไขเบื้องต้นที่ต้องทำความเข้าใจ ดังนี้

1 เป็นลูกค้าสินเชื่อของธนาคารออมสิน หรือปิดบัญชีมาแล้วไม่เกิน 3 ปี

2 เป็นผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบการอาชีพอิสระ
อายุ 20 ปีขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ต้องชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี

3 ผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน ลูกจ้างหน่วยงานเอกชนที่มีเงินเดือนประจำ
อายุ 20 ปีขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ต้องชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี

4 ได้รับผลกร ะท บจาก CV-19

1. เข้าแอพพลิเคชั่น MyMo เลือกเมนู สมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก และกดปุ่มสมัคร

2. กรอกเลขหลังบัตรประชาชน และกดถัดไป หน้าจอจะแสดงรายละเอียดการสมัคร
ตรวจสอบให้ถูกต้อง และกดถัดไปเพื่อดำเนินการต่อ

3. หน้าจอจะแสดงวงเงินสูงสุดที่สามารถขอสินเชื่อได้ จากนั้นให้เลือกจำนวนเงินกู้ที่ต้องการ
และตร วจสอบข้อมูลให้เรียบร้อย กดถัดไปเพื่อดำเนินการต่อ

4 หน้าจอจะแสดงข้อกำหนดและเงื่อนไข กดยอมรับ
และเลื่อนหน้าจออ่านเงื่อนไขความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลจนสุดหน้า
จากนั้นกดยินยอม และยืนยัน

5 กดรับรหัส OTP เมื่อระบบส่งรหัสมาแล้วมายังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ได้ลงทะเบียนไว้
ให้กรอกรหัส OTP และยืนยัน

 

เรียกว่าเป็นขั้นตอนอย่างละเอียดที่เรานำมาฝากกันค่า ทำตามขั้นตอนนี้กู้ได้แน่นอน

ขอขอบคุณที่มา : กรุงเทพธุรกิจ