วันนี้เงินเข้าแล้ว กดเงินสดใช้ได้เลย

6,424

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่รีบไปกดเงินใช้ได้เลย 1 กลุ่มนี้เท่านั้น สามารถไปกดรับเงินวันนี้ได้เลย ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่หลายคนบอกว่ามักจะได้รับสิทธิิพิเศษ เสมอ สำหรับคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเป็นผู้พิการ

โดยผู้ถือบัตรฯ ที่ได้รับเงินคนพิการเพิ่มเติมจะต้องเข้าเงื่อนไข 3 ข้อดังต่อไปนี้ คือ

เป็นผู้พิก ารที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

มีบัตรประจำตัวผู้พิก าร

มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ผู้ถือบัตรฯ ที่เข้าเงื่อนไขดังกล่าวมีจำนวนประมาณ 1.1 ล้านคน

โดยวงเงินเบี้ยความพิก ารเพิ่มเติม 200 บาท จะโอนเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์

ของบัตรฯ ประมาณวันที่ 22 มกราคม 2564 และสามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้

วิธีกดเงินสด บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สำหรับผู้ได้รับเงินเงินคนพิก ารจาก บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถกดเป็นเงินสดจากตู้เอทีเอ็ม (ATM) ธนาคารกรุงไทย มาใช้ได้ ตามวิธีการดังนี้

สอดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย แล้วใส่รหัสผ่าน 6 หลัก

เมื่อเข้าหน้าเมนูหลักแล้ว ให้กดปุ่ม บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

** หมายเหตุ หากตู้ ATM ใดไม่มีปุ่ม บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

จะไม่สามารถทำรายการต่อได้ ต้องหาตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยตู้อื่นแทน

จากนั้นกดปุ่ม ขอดูยอดเงินคงเหลือ เพื่อตรวจสอบว่ามีเงินโอนเข้ามาหรือไม่ และเหลือยอดเงินที่สามารถกดได้เท่าไร

หน้าจอจะแสดงยอดเงินคงเหลือที่ใช้ได้ โดยระบบจะถามว่า ท่านต้องการบริการอื่นอีกหรือไม่ หากต้องการถอนเงิน ให้กดปุ่ม ต้องการ

ระบบจะกลับมาที่หน้าเมนูหลักอีกครั้ง หลังจากนั้นให้กดปุ่ม บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซ้ำ

กดปุ่ม ถอนเงิน

ใส่จำนวนเงินที่ต้องการถอนและกดปุ่ม ถูกต้อง ก็จะได้รับเงินสดจากตู้ ATM

ลืมรหัสผ่าน บัตรคนจน ตั้งใหม่ง่ายๆ

สำหรับผู้ที่ลืมรหัส บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ส่งผลให้ไม่สามารถกดเงินสดจากบัตรฯ มาใช้ได้ ก็สามารถตั้งรหัสผ่านใหม่ได้ง่ายๆ ที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้

สอดบัตรฯ ในตู้ ATM

ใส่หมายเลข 6 หลัก (เช่น 111111, 000000 เป็นต้น) อย่างไรก็ตาม แนะนำว่า ควรเป็นเลข 6 หลักท้ายบัตรประชาชน

เลือกลืมรหัสคู่บัตร

ตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ แล้วกดยืนยัน

ตั้งรหัสบัตรฯ ใหม่จำนวน 2 ครั้ง

กดหมายเลข OTP ที่ส่งไปทางเบอร์โทรศัพท์มือถือ และกดยืนยัน

สำหรับการตั้งรหัส ATM บัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยวิธีนี้ สามารถทำได้เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเบอร์โทรศัพท์ไว้แล้วเท่านั้น

เบอร์โทรศัพท์มีปัญหา ต้องไปธนาคาร

 

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่สามารถไปกดเงินใช้ได้เลยวันนี้ ไม่ต้องรอ

ขอขอบคุณที่มา :  bangkokinsight