เคาะแล้ว อาชีพที่ได้เงิน 3,500 บาท 2 เดือน แน่นอน

3,623

หลังจากที่มีมติครม. เกี่ยวกับโครงการ เราชนะ ซึ่งถือเป็นโครงการที่หลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ทำให้หลายคนให้ความสนใจและติดตามรายละเอียดเป็นอย่างมาก ล่าสสุดมีการยืนยันอาชีพที่จะได้เงินเยียวยาแน่นอนแล้ว

ที่ประชุม ครม. ได้อนุมัติโครงการ เราชนะ  โดยจะมีการแจกเงินช่วยเหลือ 3,500 บาท

ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิตามที่กระทรวงการคลังกำหนด เป็นเวลา 2 เดือน รวม 7,000 บาท

โดยมาตรการเยียวยารายได้ครอบคลุมทุกกลุ่ม เราไม่ทิ้งกัน เยียวยาเกษตรกร

ครอบคลุมอาชีพอิสระ เกษตรกร 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน

ผู้ได้รับสิทธิ โครงการ เราชนะ

1 ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม ตามมาตรา 33 และ 39

2 ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่

หรือผู้ปฏิบัติงานใน หน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง

 

3 ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ไม่เป็นผู้รับบํานาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ

4 ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาทในปีภาษี 2562

5 ไม่มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

สามารถลงทะเบียนได้ที่ www.เราชนะ.com

เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2564

เรียกว่าใครที่อยู่ในกลุ่มอาชีพอิสระและอาชีพเกษตรกร เตรียมรับเงินเยียวยาได้เลย

ขอขอบคุณที่มา : กรุงเทพธุรกิจ