ครม.อนุมัติ เราชนะ ใครได้ -ไม่ได้ ชัดเจน เริ่มลงทะเบียน 29 นี้

174

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่มีหลายคนรอคอยเป็นอย่างมาก เพราะวันนี้ ครม.ได้มีมติอนุมัติเงินเยียวยา โครงการ เราชนะ บอกชัดเจนแล้วว่ากลุ่มไหนได้หรือไม่ได้ และจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 29 นี้

สำหรับผู้ที่ได้สิทธิ์ในโครงการ เราชนะ จะเป็นแรงงานที่อยู่นอกระบบ

เช่น ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เกษตรกร และผู้ถือบัตรคนจน

แต่ต้องไม่เป็นผู้ที่มีเงินฝากอยู่ในบัญชีมากกว่าที่กำหนด

คาดส่าจะมีผู้เข้าโครงการประมาณ 31 ล้านคน และจะต้องใช้งบประมาณ 2.17 แสนล้านบาท

สำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการ เราชนะ จะมีเปิดให้ลงทะเบียน ผ่านเว็บไซต์  www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค.2564 เป็นต้นไป

สำหรับผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาจะเป็นผู้อยู่ในอาชีพอิสระ เกษตรกร

และผู้ถือบัตรสวัสดิการรัฐและต้องเข้าหลักเณฑ์ ดังนี้

ไม่อยู่ในในระบบประกันสังคม ตามมาตรา 33 และ 39

ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงานรัฐวิสาหกิจ

ไม่เป็นข้าราชการ หรือข้าราชการบำนาญ

ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาทในปีภาษี 2562

 

เรียกว่ามีเพียง 4 กลุ่มเท่านั้น ที่จะไม่ได้รับเงินเยียวยาจากโครงการ เราชนะ โดยจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 29 มกราคม 2564 แน่นอน

ขอขอบคุณที่มา : กรุงเทพธุรกิจ