ครม. เคาะแล้ว เตรียมลงทะเบียน เราชนะ มี 2 กลุ่มไม่ต้องลงทะเบียน

6,746

วันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งวันที่มีหลายคนติดตามมติครม. เกี่ยวกับมาตรการการเยียวยา เราชนะ ซึ่งล่าสุด ครม.มีมติ ให้ลงทะเบียน เราชน  แจก 3,500 บาท 2 เดือน แต่ละมี 2 กลุ่มที่ไม่ต้องลงทะเบียน คือคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และคนที่มีแอพเป๋าตังค์นั่นเอง

ความคืบหน้าล่าสุด  ครม.ได้อนุมัติมาตรการ  ราชนะ  เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเพื่อเยียวยาประชาชน

ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคCV-19 รอบใหม่

สำหรับเงื่อนไขโครงการเราชนะ รัฐบาลจะแจกเงิน 3,500 บาท จำนวน 2 เดือน

มีกลุ่มเป้าหมายประมาณ 30-35 ล้านคน

โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com

คาดว่าจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค.-12 ก.พ.64

กระทรวงการคลังได้คาดการณ์จำนวนผู้ได้รับสิทธิโครงการเราชนะ ประมาณ 30-35 ล้านคน

โดยกลุ่มที่ได้สิทธิรับเงินเยียวยา 2 เดือน วงเงินรวมคนละ 7,000 บาทนั้น

แบ่งเป็นกลุ่มที่จะได้รับสิทธิอัตโนมัติโดยไม่ต้องลงทะเบียน คือ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

และผู้ที่เปิดใช้งานแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง

ที่จะต้องถูกคัดกรองอีกครั้ง ว่าจะมีคุณสมบัติตามเกณฑ์หรือไม่

นอกจากนี้ ผู้ที่อาจจะต้องลงทะเบียนใหม่ อาทิ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และเกษตรกร

 

เรียกว่าเป็นการสีุปมาตรการเยียวยาที่หลายคนรอคอย ครม.มีมติให้ 3,500 นาน 2 เดือนค่า

 

ขอขอบคุณที่มา : ประชาชาติธุรกิจ