เช็กด่วน กลุ่มต้องลงทะเบียนใหม่ ถึงจะได้รับ เยียวยา 7,000

7,502

เรียกว่าเป็นประเด็นที่มีหลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก สำหรับการรับเงินเยียวยา ในโครงการ เราชนะ ซึ่งถือเป็นโครงการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิดระรอกใหม่

หลังจากที่ครม. ได้มีการอนุมัติหลักการโครงการ เราชนะ  แจกเงินช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนรายละ 7,000 บาท

โดยแบ่งจ่าย 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นเวลา 2 เดือน

กลุ่มที่จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ

1 ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม  ยกเว้นผู้ที่อยู่ในมาตรการ 39 และมาตรา 40

2 ข้าราชการและพนักงานของรัฐวิสาหกิจ จำนวน 3 ล้านคน

3 ผู้ที่มีรายได้สูง   โดยอาจจะประเมินจากฐานเงินเดือนและบัญชีเงินฝาก

กลุ่มที่จะได้รับเงินเยียวยา

กลุ่มที่ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ผ่านเว็บไซต์  คือ กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 14 ล้านคน

ซึ่งมีฐานข้อมูลอยู่แล้ว และกลุ่มผู้เข้าร่วมมาตรการคนละครึ่ง

กลุ่มต้องลงทะเบียนใหม่

เป็นกลุ่มที่ไม่เคยอยู่ในฐานข้อมูลเดิม กลุ่มที่จะได้รับเงินเยียวยา

ต้องเป็น กลุ่มอาชีพอิสระ เกษตรกร ที่เคยลงทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร

อาจจะต้องมาลงทะเบียนใหม่ และจะช่วยเหลือพร้อมกันในรอบเดียว

สำหรับเว็บไซต์ www.เราชนะ.com คาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ภายในช่วงสิ้นเดือนมกราคม

โดยจะแจกเงิน 2 เดือน คือเดือนกุมภาพันธ์ และมีนาคม

โดยยืนยันว่างบประมาณในการใช้แจกเงินรอบนี้ อยู่ระหว่างสรุป  ยืนยันว่าจาก พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ยังพอเพียงไม่ต้องกู้เพิ่ม

 

เรียกว่ามีบางกลุ่มที่ไม่ต้องลงทะเบียน แต่ก็มีบางกลุ่มที่ต้องเตรียมตัวลงทะเบียนด้วยนะคะ

ขอขอบคุณที่มา : กรุงเทพธุรกิจ