กลุ่มเดียวเท่านั้น รัฐจ่ายให้ 8,000 รอกดเงินได้เลย

478

ต้องยอมรับเลยว่า หลังจากมีการแพร่ระบาด CV ระลอกใหม่ ทำให้หลายคนกังวล เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายรออยู่ แต่รายรับมีน้อยลง หลายคนเจอผลกระทบหนัก ทำให้รอมาตรการเยียวยาจากรัฐ ล่าสุด มีรายงานว่า กลุ่มเดียวเท่านั้น รัฐจ่ายให้ 8,000  

มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ให้กระทรวงการคลังดำเนินโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ถือบัตรบัตรคนจน

ระยะที่ 2 โดยเพิ่มวงเงินช่วยเหลือ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น

จำนวนเงิน 500 บาท ต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน

ตั้งแต่ มกราคม ถึง มีนาคม 2564

ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากระยะแรกที่สิ้นสุดลงในเดือนธันวาคม 2563

คนที่เคยลงทะเบียน  โครงการคนละครึ่ง-บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  ได้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการ เราชนะด้วย

 

ถ้ารวม 2 เดือน คนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ 8,000 บาทเลยจ้า เป็นกลุ่มเดียวที่ได้เยอะขนาดนี้