ยังพุ่งไม่หยุด สมุทรสาครพบติดเพิ่ม 335 ราย

94

ต้องยอมรับเลยว่ายอดผู้ติดเชื้อใหม่ยังคงเป็นประเด็นที่มีหลายคนให้ความสนใจ เนื่องจากหากยังมียอดผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้น แปลว่ายังมีหลายอย่างที่ยังหยุดชะงัก เพื่อให้การแพร่ระบาดหมดในประเทศ แต่ที่สมุทรสาครยังพบผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

จากข้อมูลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร พบผู้ติดรายใหม่เพิ่ม 335 ราย

โดยพบจากการตรวจแบบค้นหาเชิงรุก พบผู้ป่วยรายใหม่รวม 311 ราย เป็นคนไทย 118 ราย คนต่างด้าว 193 ราย

และพบจากการตรวจหาในโรงพย าบาลอีก 24 ราย

จำแนกเป็นคนไทย 13 ราย และ ต่างด้าว 11 ราย

ยังคงมีผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในสมุทรสาคร

ยังชะล่าใจไม่ได้ เพราะยังพบผู้ติดเชื้ออยู่

 

ยังไงก็ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกันด้วยนะคะ อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้าน ล้างมือ และเว้นระยะห่างด้วยค่ะ