ผู้ใช้ คนละครึ่ง ลุ้นปุ่มยืนยันเข้าร่วม เราชนะ รับอีก 3,500

11,863

สำหรับคนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ตอนนี้เตรียมลุ้นรับเงินจจากมาตรการ เราชนะ ซึ่งหลายคนเตรียมลุ้นปุ่มลงทะเบียนอัติโนมัติภายในแอพ  ซึ่งหลายคนบอกว่า อยากให้ง่ายและไม่อยากให้ลงทะเบีนใหม่

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 ในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ได้เห็นชอบให้มีการดำเนินโครงการ เราชนะ

เตรียมแจกเงินเยียวย า  3,500 บาท จำนวน 2 เดือน

สำหรับเงื่อนไขการช่วยเหลือ ยังยืนยันจะมีการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทั่วประเทศ  ส่วนเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้นจะมี 4 กลุ่มที่ไม่ได้รับสิทธิ ได้แก่

1.กลุ่มข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ

2.กลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี

3.กลุ่มผู้มีรายได้สูง และ

4.แรงงานที่ได้รับสิทธิจากการประกันสังคม

คนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง และไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่ไม่ได้รับสิทธิ

จะมีการให้ยืนยันขอรับการช่วยเหลือผ่านแอพพลิเคชันโดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดเพิ่มเติม

 

กลุ่มอื่นที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ต้องมีการลงทะเบียนใหม่ที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com

ขอขอบคุณที่มา : มติชนออนไลน์