เราชนะ รับเงิน รวมสองเด้ง 10,500

3,454

เรียกว่าเป็นโครงการที่มีหลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก สำหรับการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ เราชนะ ซึ่งมีหลายคนที่จะได้รับเงิน 2 เด้ง รวม 10,500 บาท ซึ่งถือเป็นมาตรการที่หลายคนรอคอยเป็นอย่างมาก

นายอาคม เติมพิทย าไพสิฐ ซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลัง  ได้เผยว่า

การคัดกรองผู้ที่ได้รับเงินบรรเทาทุกข์ 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน จากโครงการที่มีชื่อว่า เราชนะ

เตรียมเสนอครม. วันที่ 19 ม.ค.นี้

โดยย้ำว่าระบบการลงทะเบียนจะไม่มีปัญหาเหมือนกับรอบโครงการ คนละครึ่ง แน่นอน

ผู้ที่เข่าข่ายได้สิทธิ์ลงทะเบียนเงินเยียวยาเราชนะ มี 3 กลุ่ม

กลุ่มแรกคือ กลุ่มอาชีพอิสระ กลุ่มลูกจ้างรายวัน และกลุ่มเกษตรกร

ใครเคยได้สิทธิ์รอบที่แล้ว จะต้องตรวจสอบอีกครั้งเพื่อรักษาสิทธิ์

ส่วนผู้ที่ถือบัตรสวัสดิกา ได้สิทธิ์อัตโนมัติ ไม่ต้องลงทะเบียน

 

ซึ่งทำให้คนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับเงิน 2 เด้ง หลายๆโครงการรวม 10,500 บาท