สรุป เราชนะ แจก 3500 ทั้งประเทศ

84

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่มีหลายคนสงสัย และถกเถียงกันเป็นอย่างมาก สำหรับโครงการ เราชนะ เพราะมีกระแสข่าวว่าจะแจกแค่ 28 จังหวัดพื้นที่สีแดง ทำให้จังหวัดอื่นๆที่เจอผลกระทบไม่พอใจ ล่าสุด ยืนยันว่า เราชนะจะแจกทั้งประเทศแน่นอน

ในการประชุม คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ เมื่อวันที่ 15 มกราคม

ได้มีมติเห็นชอบให้มีการดำเนินโครงการเราชนะ

ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายช่วยเหลือประมาณ 30 ถึง 35 ล้านคน

ละจะมีการเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบทางการในวันที่ 19 มกราคมนี้

สำหรับเงื่อนไขการช่วยเหลือ ยืนยันจะมีการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทั้ง 77จังหวัด

ไม่ได้มีการเลือกช่วยเฉพาะ 28 จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด

ส่วนเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้นจะมี 4กลุ่มที่ไม่ได้รับสิทธิได้แก่

1)กลุ่มข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ

2)กลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี

3)กลุ่มผู้มีรายได้สูง

4)แรงงานที่ได้รับสิทธิจากการประกันสังคม

 

เรียกว่าเป็นประเด็นที่มีหลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก