ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เราชนะ รับ 2 เด้ง ได้รวม 4000 ต่อเดือน

15,461

หลังจากที่มีการเสนอให้คนที่มีบัตรคนจนได้รับเงินเยียวยา ซึ่งคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เตรียมได้รับ 2 เด้ง รวมทังหมดรับเดือนละ 4,000 ทันที ซึ่งถือเป้นอีกหนึ่งมาตรการที่หลายคนรอคอยมากๆ

โดย 2 เดือนที่รัฐแจก 3,500 บาท ผู้ถือบัตรคนจน จะได้รับเงินจากรัฐบาล  รวมเป็นเดือนละ 4,000 บาท

โดยไม่ต้องลงทะเบียน

เงินเยียวย าจากมาตรการเราชนะจำนวน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน

เงินช่วยเหลือค่า ซื้อสินค้าบริโภคอุปโภคที่จำเป็น  500 บาทต่อคนต่อเดือน

รวมเป็น 4,000 ต่อเดือน

สิทธิพิเศษของผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้น

 

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ทำเอาคนมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฮลั่นเลยทีเดียว