สาวติดโควิด ไม่ยอมกักตัว ไปทั้งตลาด และไปเดินห้าง

21,943

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ยังมีหลายคนติดตามและให้ความสนใจเป็นอย่างมาก สำหรับไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่มีหลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

หลังจากศูนย์ปฏิบัติการโ ค วิ ด-19 จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดประจำวัน

พบว่า วันนี้มียอดผู้ป่วยติ ดเชื้ อCV-19 สูงสุดตั้งแต่มีการร ะบ าดมา โดยมีการติ ดเชื้ อใหม่ทั้งสิ้น 8 ราย

โดยจุดเสี่ยงที่พบเชื้อจาก 8 รายนี้ คือ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันฉะเชิงเทรา ตลาดสดบ่อบัว และตลาดนัด

โดยขณะนี้มีผู้ป่วยสะสมในอำเภอเมือง 12 ราย

 

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่มีชาวเน็ตเข้ามาต่อว่าอย่างหนักเลยค่า