คนจ่ายประกันสังคม ก็ได้เงินเยียวยาจาก เราชนะ

11,427

หลังจากที่มีการเสนอเงินเยียวยารอบ 2 ผ่านแอพชัยชนะ ซึ่งจะมีเพียงบางกลุ่มเท่านั้นที่ได้รับเงินเยียวยา ซึ่งทำให้กลุ่มคนจ่ายเงินประกันสังคมไม่พอใจ ล่าสุดมีรายงานว่า กลุ่ม ม.33จะได้รับเงินเยียวยาจากประกันสังคม

สำนักงานประกันสังคม   เผยถึงมาตรการเยียวยาในส่วนของ ผู้ประกันตน มาตรา 33

โดยระบุว่า มาตรการเยียวยาที่ผู้ประกันตน ม.33 จะได้รับคือ

การว่างงานจากเหตุสุดวิสัย ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน เนื่องจากต้องกักตัว หรือเฝ้าระวังการระบาดของโรค

เนื่องจากทางราชการ มีคำสั่งให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ทำให้ไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ

และลูกจ้างไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้น

กรณีว่างงานจากการถูกเลิกจ้าง ได้รับเงินชดเชยร้อยละ 70 ของค่าจ้าง

ลดหย่อนเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ลูกจ้าง-นายจ้าง เหลือร้อยละ 3 ตั้งแต่ ม.ค.-มี.ค. 64

การว่างงานจากการลาออก ได้รับเงินชดเชย ร้อยละ 45 ของค่าจ้าง ปีละไม่เกิน 90 วัน

ลูกจ้าง ม.33 คือผู้ที่ทำงานในบริษัทเอกชนทั่วไป

 

ใครที่อยู่ในกลุ่มข้างต้น เตรียมรับเงินชดเชยจากประกันสังคมได้เลย