เทพไท เสนอเยียวยา ทุกคน ตามทะเบียนบ้าน

285

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความเห็นเป็นจำนวนมาก หลังเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ เสนอให้แจกเงินทุกคนตามทะเบียนบ้าน ไม่ต้องลงทะเบียน

นายเทพไทเผยว่า เห็นด้วยกับมาตรการที่ออกมา 4 มาตรการ ของรัฐบาลที่บรรเทาผลกระทบที่เกิดจากการแพร่ รอบ 2 คือ

1 ลดค่าไฟฟ้า 2 เดือนตามใบแจ้งหนี้ ก.พ.-มี.ค.2564 โดยให้ใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก

สำหรับการจะเยียวยา 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นเวลา 2 เดือน บอกว่าอยากให้เยียวยา 3 เดือนมากกว่า

แต่ยังไม่ทราบวิธีการเยียวยาของรัฐบาลที่ชัดเจน ว่าจะใช้แนวทางการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ใหม่

อยากจะให้รัฐบาลทบทวนวิธีการเยียวยาใหม่ โดยตนยืนยันแนวความคิดเดิม คือ เยียวยาเป็นรายครัวเรือน ตามบัญชีทะเบียนบ้าน

ส่วนการช่วยเหลือกิจการรายย่อย SME รัฐบาลก็จะต้องมีรายละเอียดของมาตรการช่วยเหลือเยียวยาต่อไปด้วย

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งข้อเสนอที่มีหลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก