เปิดกลุ่มที่ไม่ต้องลงทะเบียน รับเลย 3500 นาน 2 เดือน

17,544

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งหนึ่งประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก สำหรับโครงการเราชนะ ให้เงินเยียวยา 3500 นาน 2 เดือน ซึ่งมีการเปิดเผยแล้วว่า 2 กลุ่ม ที่จะได้เงินโดยไม่ต้องลงทะเบียน

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ยืนยันว่าโครงการเราชนะ รัฐจะดูแลผู้ที่ควรจะได้รับ โดยไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน เพราะรัฐจะดูคนที่ควรจะได้ทั้งประเทศ

สำหรับคุณสมบัติ ผู้ที่จะไม่ได้รับในเบื้องต้น ประกอบด้วย

ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม จำนวน 11 ล้านคน ยกเว้นผู้ที่อยู่ในมาตรการ 39 และมาตรา 40

ข้าราชการและพนักงานของรัฐวิสาหกิจ จำนวน 3 ล้านคน

ผู้ที่มีรายได้สูง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ โดยอาจจะประเมินจากฐานเงินเดือนและบัญชีเงินฝาก

ส่วนผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการ 14 ล้านคน จะได้เข้าร่วมมาตรการอัตโนมัติ โดยไม่ต้องเข้ามาลงทะเบียน

ขณะที่ผู้ที่เคยเข้าร่วมมาตรการของรัฐซึ่งมีแอปเป๋าตังอยู่แล้ว เช่น โครงการคนละครึ่ง จำนวน 15.3 ล้านคน

คลังจะดึงข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณา ถ้ามีรายได้เกินเงื่อนไขที่กำหนดจะถูกตัดสิทธิ

ส่วนผู้ที่เข้าเกณฑ์จะได้รับเงินอัตโนมัติ ซึ่งต้องรอรับเงินผ่านแอปเป๋าตัง โดยไม่ต้องลงทะเบียน

 

เรียกว่าเป็น 2 กลุ่ม ที่เตรียมรับเงินโดยไม่ต้องลงทะเบียนทันที