แบงก์ชาติ สั่งเร่งดูแลลูกหนี้ ลดค่างวด ยืดชำระ

3,657

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่มีหลายคนถามถึงเยอะมากๆ สำหรับการพักชำระหนี้ หลังมีการแพร่ระบาดของ CV-19 ระลอกใหม่ ล่าสุด แบงก์ชาติ  สั่งเร่งดูแลลูกหนี้ ลดค่างวด ยืดชำระ

นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

ได้ออกมาเปิดเผยว่าสถานการณ์การระบาดของ CV-19 ระลอกใหม่ ส่งผลกระทบต่อลูกหนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม

ธปท.จึงขอให้สถาบันการเงิน  เร่งช่วยเหลือลูกหนี้ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ CV-19

 

1 ขยายเวลาให้ลูกหนี้รายย่อยสมัครรับความช่วยเหลือได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

โดยลูกหนี้สามารถสมัครขอรับความช่วยเหลือด้วยตนเอง

เช่น ในกรณีสินเชื่อสวัสดิการ โดยต้องได้รับความยินยอมจากลูกหนี้ที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้าง

เพื่อให้การขอรับความช่วยเหลือของลูกหนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันเหตุการณ์

2 ให้ผู้ให้บริการทางการเงินเร่งให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ทุกประเภทตามความเหมาะสม หรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้

 

หากลูกหนี้ที่ต้องการความช่วยเหลือควรรีบติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้ ของผู้ให้บริการทางการเงินแต่ละแห่งได้โดยตรง หรือ โทร 1213