4 กลุ่ม โดนตัดสิทธิ์ ไม่ได้รับเงิน 3,500

5,549

กลายเป็นประเด็นที่มีหลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก สำหรับการเสนอเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก CV ระลอกใหม่ ซึ่งเคาะแล้วว่าจะแจก 3,500 นาน 2 เดือน ซึ่งมี 4 กลุ่มที่จะไม่ได้เงินเยียวยานี้

โครงการ  ราชนะ จะสามารถจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนทุกคนแน่นอน เพราะเป็นการคิดจากฐานข้อมูลประชากรทั้งประเทศ 66 ล้านคน

และมาคัดกรองออกจนเหลือกลุ่มที่ต้องช่วยเหลือจริงๆ

และหากผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  หรือผู้ที่ลงทะเบียนในโครงการคนละครึ่ง

หากเข้าเกณฑ์เป็นผู้ได้รับสิทธิ จะไม่จำเป็นต้องเข้าไป กรอกข้อมูลในโครงการเราชนะอีก

ส่วน 4 กลุ่มที่จะไม่ได้เข้าโครงการนี้ คือ 1 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ

2 ผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

3 ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33

4 ผู้ที่มีรายได้สูง โดยจะมีการกำหนดเกณฑ์ของรายได้อีกครั้ง ซึ่งจะประเมินจากฐานเงินเดือนและบัญชีเงินฝาก

 

ต้องบอกเลยว่า โครงการเราชนะ จะมีคน 4 กลุ่มนี้ไม่ได้รับเงินแน่นอนค่า