ด่วน ลุงขายผักในตลาดคิด CV-19

35

ต้องยอมรับเลยว่าสถานการณ์ในปัจจุบัน การแพร่ระบาดของโควิด ยังคงเป็นประเด็นที่มีหลายคนให้ความสนใจและติดตามเป็นอย่างมาก ล่าสุดมีรายงานพบพ่อค้าขายผักติดโควิด ต้องกักตัวกว่า 30 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  แถลงผลการตร วจพบผู้ป่ วยรายที่ 3 เป็นชายอายุ 62 ปี

เป็นชาวบ้านตำบลสว่าง   มีอาชีพขายผักตามตลาดนัดในอำเภอสว่างวีระวงศ์

มีอาการไอ หอบเหนื่อยมา 1 วัน และในวันที่ 8 มกรา เข้ารักษาตัวเบื้องต้น

โรงพยาบาลอำเภอสว่างวีระวงศ์ และถูกส่งต่อมาที่โรงพยาบาลวารินชำราบ

โดยในเช้าวันที่ 9  แพทย์สงสัยจะมีอาการป่ วยติ ดเชื้ อโค วิ ด-19 จึงนำเข้าห้องแยกโร ค

พร้อมเก็บหาเชื้ อส่งต รวจ กระทั่งดึกผลยืนยันพบเชื้ อโค วิ ด-19

และสายของวันที่ 10 ได้ย้ายไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

เนื่องจากมีอายุมาก มีโร คประจำตัวเป็นความดัน เบาหวาน ไตวายเรื้ อรั ง น้ำท่วมป อด

อาการล่าสุดช่วงเที่ยงวันนี้ยังรู้สึกตัวดี หายใจ 14 ครั้งต่อนาที ไม่หอบ

 

ออกซิเจนในเลื อดเพิ่มขึ้นจาก 90 เป็น 96 ต่อจากนี้ต้องเฝ้าระวังจะมีอาก ารใดแทรกซ้อนหรือไม่

 

 

เรียกว่าเป็นผู้ป่วยอายุมากอีกราย ที่มีชาวเน็ตเข้าไปให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก