ออมสิน เปิดลงทะเบียน พักชำระหนี้

191

หลังจากที่มีการแพร่ระบาดของ CV-19 กลับมาอีกครั้ง ซึ่งถือเป็นการระบาดระลอกใหม่ ำให้เริ่มมีหลายคนต้องหยุดงาน โดนยกเลิกงาน แต่ค่าใช้จ่าย หรือหนี้สินยังมีเท่าเดิม ล่าสุด อออมสิน นำร่องพักชำระหนี้ให้ลูกค้าแล้วต่า

เพจ อนุวัต จัดให้ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ธนาคารแรก ออกมาตรการข่วยเหลือแล้วครับ

ออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วน ช่วยเหลือลูกค้าในพื้นที่สีแดง 28 จังหวัด

ลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร จำนวนกว่า 1.9 ล้านราย ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

สามารถเข้าพักชำระเงินต้นจ่ายเฉพาะดอกเบี้ย หรือลดการจ่ายดอกเบี้ยบางส่วนได้  ระยะเวลามาตรการ 3 – 6 เดือน

ลงทะเบียนเข้ามาตรการช่วยเหลือได้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th

พร้อมทั้งระบุข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการติดต่อให้ชัดเจนครบถ้วน

เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 นี้เป็นต้นไป

ออมสิน นำร้อง พักชำระหนี้ให้กับลูกค้า

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ธนาคารออมสิน โทร.1115

ขอขอบคุณที่มา : เพจ อนุวัติ จัดให้