ไทยยูเนี่ยน ตรวจพนักงาน เจอโควิ ด 69 คน

224

ยอมรับเลยว่าขณะนี้การแพ ร่ระบา ดในพื้นที่สมุทรสาครเริ่มมีสูงขึ้น ทำให้มีบริษัทใหญ่หลายๆที่เริ่มปูพรมตรวจเชื้อให้พนักงาน รวมถึงไทยยูเนี่ยน ที่ใหเพนักงานตรวจทุกคน พบติ ดเชื้ อ69 คน

นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ปเร่งตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้กับพนักงานบริษัทฯ ทุกคนในจังหวัดสมุทรสาคร รวม 27,522 คน  พบพนักงานติ ดเชื้อ CV 69 คน

ย้ำว่าพนักงานของเราทุกคนจะได้รับการตร วจหาเชื้ อCV-19

เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานของเราทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างดี

โดยไม่จำกัด อายุ เพศ หรือเชื้อชาติ เพื่อให้เรามั่นใจได้ว่าการผลิตของไทยยูเนี่ยนจะดำเนินอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ มีมาตรการคัดกรองผู้ที่จะเข้ามาปฏิบัติงานที่โรงงาน

การผลิตยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่อง แต่ได้งดการประชุมติดต่อ

ซึ่งครอบคลุมทั้งพนักงานบริษัทฯ และผู้ที่มาติดต่อ ยกเว้นธุรกรรมที่จำเป็นเท่านั้น

และต้องได้รับอนุญาตจากคณะผู้บริหารของบริษัทฯ

 

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ให้พนักงานทุกคนตร วจ เพื่อทราบแน่นอนว่าใครมีเชื้ อบ้าง

ขอขอบคุณที่มา : ข่าวสด